• Beste leden,  

  Ik wil jullie graag informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot onze kleedkamers.

  In oktober 2017 heeft de gemeenteraad van Oosterhout het sportaccommodatiebeleid vastgesteld. In dit beleid is voor OVV’67 vastgelegd dat er nieuwbouw komt voor de kleedkamers. De plannen voor het dorpshart Oosteind met daarin de optie voor woningbouw op het hoofdveld van OVV’67 heeft gezorgd voor vertraging van deze nieuwbouw. Als vereniging hebben we namelijk de voorkeur om de nieuwe kleedkamers te bouwen op de locatie van onze eigen (nood)kleedkamers. Echter, als er woningbouw op het hoofdveld komt, dan maken de kleedkamers op die locatie een herinrichting van het sportpark (verplaatsen en aanleggen van ander/nieuwe velden) onmogelijk. De gemeente wil deze mogelijke desinvestering nu niet uitvoeren. Als OVV’67 begrijpen we dit. Het alternatief is om de kleedkamers links achterin op het sportpark te bouwen. Als het huidige sportpark niet wordt gewijzigd (geen woningbouw op hoofdveld) is dit echter een locatie die we nooit zouden kiezen.  We hebben bij de gemeente aangedrongen op een goede tijdelijke voorziening, zodat de keuze voor de definitieve voorziening gemaakt kan worden als de ontwikkelplannen zijn vastgesteld. De gemeente heeft hiermee ingestemd.  

  Onze eigen (nood)kleedkamers zullen de komende weken worden gesloopt en in week 36 (week van 02-09-2019) worden op die locatie 4 nieuwe kleedunits geplaatst.  Iedere unit is 3 bij 9 meter en is voorzien van 3 douches en een toilet. Daarnaast blijven we 2 kleedkamers bij de kantine gebruiken.  De verwachting is dat we 2 tot 4 jaar gebruik dienen te maken van deze voorziening. In deze tijd dient duidelijk te worden hoe de ontwikkelplannen voor Oosteind eruit gaan zien en wat de gevolgen daarvan zijn voor OVV’67.  We kunnen dan in overleg met de gemeente de keuze gaan maken voor de (her)inrichting van ons sportpark.

  Bij de aanvang van het seizoen betekent deze ontwikkeling dat we in week 36 pas kunnen beschikken over 6 kleedkamers. Tot dat moment zullen we met elkaar dienen te improviseren. Als OVV’67 zijn we daar doorgaans genomen goed in, dus ik heb goede hoop dat het ook nu gaat lukken.

   

  Ik wens een ieder een fijne vakantie en daarna een goede voorbereiding en goed begin van het nieuwe seizoen.

   

  Met sportieve groet,

   

  Guus Verbeek

  Voorzitter OVV’67.