• Op zaterdagmiddag 31 augustus wordt de kwis gespeeld. 

  De clubkwis is een soort dorpskwis, maar dan zonder vragen over de inwoners, gebeurtenissen en geschiedenis van Oosteind of clubspecifieke vragen over OVV'67. Jullie team wordt getrakteerd op een kwisboek met 100 algemene vragen en opdrachten, die, met jouw team en met behulp van internet, kranten, tijdschriften, hulplijnen, opa’s, oma’s, enz. moeten worden opgelost in een tijdsbestek van een paar uur. 

  Teams bestaan uit minimaal 6 en maximaal 10 personen en hebben een teamcaptain die lid is van OVV’67 of inwoner is van Oosteind. Voor het beantwoorden van de vragen heb je een teamlocatie nodig. Deze locatie hoeft niet in Oosteind te liggen, maar kan ook bij iemand in de omliggende dorpen zijn. Het complex van OVV’67 kan niet als teamlocatie worden gebruikt.

  Inschrijven kan tot en met 31 juli 2019 middels onderstaand formulier.
  De kosten voor deelname bedragen € 25,- per team.

  Dit bedrag moet worden overgemaakt op rekening NL97INGB0003471941 van J.H. Bliekendaal onder vermelding van de teamnaam. Na inschrijving en betaling volgt een bevestiging, als een team is toegelaten.
  De teams worden op volgorde van inschrijving ingedeeld. Hierbij houden we rekening met een eerlijke verdeling tussen OVV'67 teams en teams uit Oosteind. Als het maximale aantal deelnemende teams is bereikt, wordt de inschrijving gesloten. Gelden die dan zijn overgemaakt door teams die buiten de inschrijving vallen, worden gerestitueerd.

  Het reglement voor de kwis wordt gepubliceerd op www.ovv67.nl.
  De uitreiking van de prijzen vindt plaats op 14 september in de kantine van OVV'67.

 • Aanmeldformulier clubkwis